24 maart 2020

Uitvaarten en het Coronavirus

UPDATE 17 januari: De Dunweg groep – Dunweg, Könst en Van der Putten – volgt de ontwikkelingen rond het Coronavirus op de voet en volgt de instructies van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de GGD op. Ook houden wij in de gaten hoe relevante organisaties in de uitvaartbranche handelen. Want wat als iemand overlijdt aan het Coronavirus? Onderstaand vindt u antwoorden op veelgestelde vragen. Indien er nieuwe richtlijnen komen van het RIVM, dan wordt deze informatie aangepast.

Staat uw vraag hier niet bij?
Stel deze dan aan onze uitvaartconsulent Adri van den Bergh via 
avandenbergh@dunweg.nl of 06 – 83 81 06 40.

Tijdens de persconferentie van vrijdag 14 januari 2022 zijn versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd. Zo mogen bijvoorbeeld winkels weer open tot 17.00 uur zonder verplichte afspraak en zijn vrijwel alle sportactiviteiten weer mogelijk. Het gebruik van een medisch mondkapje wordt geadviseerd, ook als het buiten druk is.

Voor uitvaartplechtigheden zijn de regels niet aangepast.

Voor uitvaartplechtigheden gelden onderstaande regels:

 • 1,5 meter afstand tijdens uitvaarten.
 • Eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten. Dit geldt echter niet voor Uitvaartcentra of vergelijkbare locaties waar een uitvaartplechtigheid plaatsvindt.
 • Coronatoegangsbewijzen zijn niet verplicht voor uitvaartcentra met een horecafunctie. Of andere locaties waar een uitvaart plaatsvindt.
 • U draagt wel een mondkapje. Op een zitplaats mag het af.
 • De basisregels handen wassen, geen handen schudden, bij klachten thuisblijven en zorgen voor goede ventilatie blijven onverminderd van kracht.
 • Maximaal 100 personen

Deze maatregelen gelden vooralsnog in ieder geval tot en met 25 januari.

Basisregels blijven

Het virus is nog niet weg, dus we adviseren dringend om zo veel mogelijk afstand te houden. Het is verstandig om elkaar de ruimte te geven en te gunnen; de 1,5 meter is en blijft een veilige afstand. Ook de andere basisregels van handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten bij de GGD, goede luchtventilatie in de binnenruimtes dragen bij aan het voorkomen van besmetting.

Een dierbare overlijdt en is (vermoedelijk) besmet met het Coronavirus. Wat moet ik doen?
U meldt het overlijden op de gebruikelijke manier. U kunt 24 uur per dag bellen naar het telefoonnummer 023 – 563 35 44. Vermeld daarbij dat uw dierbare (vermoedelijk) besmet is met het Coronavirus! Bij een telefonische melding van een overlijden worden afspraken gemaakt voor het te komen aannamegesprek én worden de volgende vragen gesteld:

 • Zijn er aanwezigen die koorts hebben?
 • Zijn er aanwezigen die zich grieperig voelen?
 • Zijn er aanwezigen die verkouden zijn of veel hoesten en/of niezen?

Aannamegesprek bij u thuis
Het gesprek met de uitvaartverzorger kan bij u thuis plaatsvinden. Hiervoor geldt:

 • 1,5 meter afstand moet geborgd kunnen worden.
 • Het gesprek vindt plaats in een goed geventileerde ruimte.
 • Het huidige proces van gezondheidscheck en de nieuwe maatregelen met maximaal 4 mensen aan tafel.
 • Zijn er meer mensen? Dan kunnen zij telefonisch of via Teams/Zoom aansluiten (óf het volledige gesprek vindt online plaats). Belangrijk is dat de uitvaartverzorger te allen tijde zijn eigen welzijn vooropstelt.

Aannamegesprek op Dunweg locatie
Het gesprek kan tevens plaatsvinden op een van de Dunweg locaties. Hiervoor geldt:

 • 1,5 meter afstand.
 • Het huidige proces van gezondheidscheck en de nieuwe maatregelen met maximaal 4 mensen aan tafel.
 • Zijn er meer mensen? Dan kunnen zij telefonisch of via Teams/Zoom aansluiten (óf het volledige gesprek vindt online plaats). Belangrijk is dat de uitvaartverzorger te allen tijde zijn eigen welzijn vooropstelt.

Is er sprake van coronabesmetting bij de overledenen of bij nabestaanden die deelnemen aan het gesprek, dan regelen we het gesprek ALTIJD op afstand. Vanuit veiligheidsoogpunt voor onze medewerkers, is het uitgangspunt dat zij niet aan tafel zitten met personen die wellicht besmet zijn met het Coronavirus. Het aannamegesprek vindt dan telefonisch plaats.

Verzorgen met familie

 • Verzorgen met familie is onder de huidige omstandigheden zowel thuis als bij Dunweg niet mogelijk.

Dragen van mondkapjes
Binnen alle Dunweg vestigingen geldt een verplichting voor het dragen van een mondkapje.

Groepsgrootte bij uitvaarten
De groepsgrootte bij uitvaarten zal op onze Dunweg locaties teruggebracht worden. Op deze manier borgen we de 1,5 meter regel. Zoals in eerdere situaties, respecteren we de lopende/reeds geregelde uitvaarten en laten we de maatregelen ingaan bij nieuw te regelen uitvaarten vanaf maandag 15 november.

Er is voor gekozen om de stoelen niet weg te halen in Hoofdorp. De stoelen die niet mogen worden gebruikt, worden voorzien van een kaartje: Geen zitplaats

Uitvaartcentrum Hoofddorp
Het maximaal aantal gasten bedraagt 50, medewerkers van Dunweg zijn hierin niet meegerekend.

Aula Begraafplaats Zwanenburg
Het aantal gasten in Zwanenburg is ongewijzigd: 30 personen. Wanneer een grafgang plaatsvindt: 20 personen; na de dienst in de hal wachten tot de zaal omgebouwd is voor de condoleance.

Afscheidshuis Amsterdam
Het maximaal aantal gasten bedraagt 15, medewerkers van Dunweg zijn hierin niet meegerekend.

Rouwbezoek
Rouwbezoeken zijn mogelijk tot 20.00 uur, zonder catering.

Online condoleren
Via de Dunweg website is het mogelijk om online te condoleren. Deze service is gratis en voor iedereen beschikbaar. Natuurlijk vervangt dit niet een persoonlijk bezoek bij een condoleance of afscheid, maar het is een alternatief als men niet aanwezig kan/mag zijn bij een uitvaart.

Wat gebeurt er met de overledene die besmet is met het Coronavirus?
Uitvaarten kunnen doorgaan, conform richtlijnen RIVM. Uw dierbare krijgt vrijwel dezelfde dienstverlening als iemand die niet besmet is.

Kan iemand met het Coronavirus thuis opgebaard worden?
Vanuit het oogpunt van het besmettingsrisico is er geen bezwaar om de overledene thuis op te baren, zelfs met de kist open. Hierbij een aantal aspecten ter overweging bij een thuisopbaring. In het meldingsgesprek bespreken wij met u voorzorgsmaatregelen die wij treffen om het risico van besmetting tot het minimum te beperken. De opbaring van de overledene kan in een kist of op bed plaatsvinden met koeling door middel van een bedkoelsysteem.

Is iemand die is overleden aan het Coronavirus nog besmettelijk?
Het RIVM heeft op deze vraag laten weten, dat het huidige Coronavirus (Covid-19) een nieuw en onbekend virus is. Maar uit onderzoek bij Coronavirussen in het algemeen, blijkt dat de overleving van het virus na overlijden van de patiënt, kort is. Het virus overleeft maar kort buiten het lichaam, van enkele uren tot een dag. De overdracht van het virus gaat via druppels die ontstaan door hoesten en niezen. Dit vormt dus geen risico meer na overlijden. Na overlijden kan besmetting dus alleen plaatsvinden door het niet uitvoeren van handhygiëne en het niet dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Adri van den Bergh

Terug naar overzicht

Onze overige vestigingen